Προϊόντα

AR-2100R

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 2100

Ασύρματος ανιχνευτής καπνού.

Περιγραφή Προϊόντος

Ασύρματος ανιχνευτής καπνού .
Στέλνει σήμα κατάστασης κάθε 65 δευτερόλεπτα. Στέλνει σήμα
χαμηλής μπαταρίας και σήμα επαναφοράς αυτής.

Προσλαμβάνουμε: Αναζητούμε τεχνικό συστημάτων ασφαλείας. Δείτε πληροφορίες στην ενότητα "ΝΕΑ"