Προϊόντα

fleet_management

Διαχείριση στόλου, με συσκευή

Η διαχείριση στόλου οχημάτων είναι μια υπηρεσία εντοπισμού εταιρικών οχημάτων ή υλικού, αποτυπωμένη σε χάρτες.
Σε κάθε όχημα τοποθετείται μόνιμη συσκευή.
Οι εξουσιοδοτημένοι  χρήστες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό είτε από PC, είτε μέσω κινητού με ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης.

Περιγραφή Προϊόντος

Η διαχείριση στόλου οχημάτων είναι μια υπηρεσία εντοπισμού εταιρικών οχημάτων ή υλικού, αποτυπωμένη σε χάρτες.
Σε κάθε όχημα τοποθετείται μόνιμη συσκευή.
Οι εξουσιοδοτημένοι  χρήστες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό είτε από PC, είτε μέσω κινητού με ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης.

Η  λύση περιλαμβάνει:

  1. Διάθεση και τοποθέτηση σε κάθε Όχημα ( Αυτοκίνητο, Μοτοσικλέτα, Φορτηγό)  ή  υλικού της εταιρείας, μιας συσκευής συνδεδεμένης με GPS (Global Positioning System) και GSM/GPRS
  2. Αποστολή του στίγματος θέσης και άλλων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος η του υλικού  μέσω της χρήσης GSM/GPRSπου παρέχεται από τις εταιρείες/ παρόχους κινητής τηλεφωνίας- στον κεντρικό Server της emaze Telematics
  3. Πρόσβαση – μέσω Web Browser-των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εταιρείας στον κεντρικό Server της emaze Telematics, την χρήση της εφαρμογής RealTrack με σκοπό την προβολή, παρακολούθηση και επεξεργασία των αποθηκευμένων δεδομένων και την αποτελεσματική διαχείριση του Στόλου ή του υλικού.

Ενδεικτικό Κόστος:

  • Αγορά συσκευής 120 € + ΦΠΑ
  • Μηναίο μίσθωμα που περιλαμβάνει τη συνδρομή στην εφαρμογή, και το τηλεπικοινωνιακό κόστος: 15 € + ΦΠΑ ανά όχημα.