Προϊόντα

fleet_management

Διαχείριση στόλου χρησιμοποιώντας Android

Η διαχείριση στόλου οχημάτων είναι μια υπηρεσία εντοπισμού εταιρικών οχημάτων ή υλικού, αποτυπωμένη σε χάρτες.
Η διαφορά της υπηρεσίας αυτής, είναι ότι δεν τοποθετείται σε κάθε όχημα μόνιμη συσκευή, αλλά το ρόλο συσκευής αναλαμβάνει το κινητό smartphone ή tablet με λειτουργικό Android.
Οι εξουσιοδοτημένοι  χρήστες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό είτε από PC, είτε μέσω κινητού με ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης.

Περιγραφή Προϊόντος

Η διαχείριση στόλου οχημάτων είναι μια υπηρεσία εντοπισμού εταιρικών οχημάτων ή υλικού, αποτυπωμένη σε χάρτες.
Η διαφορά της υπηρεσίας αυτής είναι ότι δεν τοποθετείται σε κάθε όχημα μόνιμη συσκευή, αλλά το ρόλο συσκευής αναλαμβάνει το κινητό smartphone ή tablet με λειτουργικό Android.
Οι εξουσιοδοτημένοι  χρήστες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό είτε από PC, είτε μέσω κινητού με ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης.

Η  λύση περιλαμβάνει:

Αποστολή του στίγματος θέσης και άλλων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος η του υλικού  μέσω της χρήσης GSM/GPRS της Android συσκευής και πρόσβαση – μέσω Web Browser-των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εταιρείας στον κεντρικό Server της emaze Telematics, την χρήση της εφαρμογής RealTrack με σκοπό την προβολή, παρακολούθηση και επεξεργασία των αποθηκευμένων δεδομένων και την αποτελεσματική διαχείριση του Στόλου ή του υλικού.

Ενδεικτικό Κόστος:

  • Κόστος συνδρομής για 3 μήνες κόστος 30 € + ΦΠΑ ανά όχημα.
  • Εκτιμώμενος όγκος δεδομένων οποιαδήποτε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, και οποιοδήποτε προγράμματος (καρτοκινητή ή συμβόλαιο): 200 MB ανά μηνα. Προτεινόμενο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας με 1 GB.
  • Η διαχείριση στόλου μέσω κινητού τηλεφώνου είναι μια αξιόπιστη λύση για να δοκιμάσετε την εφαρμογή. Ωστόσο συνίσταται για μεγάλα χρονικά διαστήματα πέραν του  3μήνου, να εξετάσετε την αγορά μόνιμης συσκευής, εγκαταστημένης σε όχημα.