Προϊόντα

Placeholder

Πληκτρολόγιο 10 ζωνών

Περιγραφή Προϊόντος

• Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο µε ενδείξεις ανοικτών ζωνών στα αντίστοιχα πλήκτρα

• Δυνατότητα ενεργοποίησης 3 συναγερµών “πανικού” µε το πάτηµα πλήκτρων

• Ρυθµιζόµενη φωτεινότητα πληκτρολογίου

• Δυνατότητα επιλογής ζωνών για ηχητική ειδοποίηση

Προσλαμβάνουμε: Αναζητούμε τεχνικό συστημάτων ασφαλείας. Δείτε πληροφορίες στην ενότητα "ΝΕΑ"